Jídelníček na aktuální týden ( od 11.06 2018 do 15.06 2018 )


 11. Června 2018  Menu  Alergeny
MŠ VrančaPřesnídávkaPom.z červ.čočky, chléb, paprika,caro1,7
MŠ VrančaPolévkaBarevná s pohankou1,9
MŠ VrančaHlavní jídloBuchtičky s krémem, čaj lesní směs s šípkem1,3,7
MŠ VrančaSvačinkaRohlík s ramou, nektarinka, jablko, čaj jahodový1
 12. Června 2018  Menu  Alergeny
MŠ VrančaPřesnídávkaŘedkvičková pom., kaiserka, mléko1,7
MŠ VrančaPolévkaFazolová krémová1,7,9
MŠ VrančaHlavní jídloCikánská vepřová pečeně, těstoviny, voda1
MŠ VrančaSvačinkaPodmásl.chléb, plátkový sýr, hroz.víno, čaj1,7
 13. Června 2018  Menu  Alergeny
MŠ VrančaPřesnídávkaPom.z ryb v tomatě, chléb, kedluben, čaj 1,4
MŠ VrančaPolévkaKmínová se zavářkou s vločkami a zeleninou1,9
MŠ VrančaHlavní jídloZapeč.květák se šunkou, brambor, okur.salát, čaj1,3,7,12
MŠ VrančaSvačinkaPletýnka s perlou, jablko, granko, mléčná tyčinka1,7
 14. Června 2018  Menu  Alergeny
MŠ VrančaPřesnídávkaHermelínová pom., toust.chléb, rajče, mléko, 1,7
MŠ VrančaPolévkaSelská1,7,9
MŠ VrančaHlavní jídloKrůtí paprikáš, rýže, džus1
MŠ VrančaSvačinkaRaženka s máslem, banán, čaj šípkový1
 15. Června 2018  Menu  Alergeny
MŠ VrančaPřesnídávkaTvarohová pom. s kápií, chléb, sal.okurka, čaj1,7
MŠ VrančaPolévkaSicilská rybí1,4
MŠ VrančaHlavní jídloKuřecí prsa v sýr.omáčce, brambor, salát čín.zelí1,7,12
MŠ VrančaSvačinkaVánočka, granko, jablko1,7

Provozní řád jídelny


Školní stravování je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu předškolního zařízení. Organizačně navazuje na denní režim mateřských škol. Zajišťujeme dětem biologicky a kaloricky hodnotnou stravu.

V zájmu zajištění plynulého chodu jídelny je nutno dodržovat určité zásady:

1) Vyplnit přihlášku na stravování včetně podpisu.

2) Odhlášení dítěte ze stravování se provádí den předem a to do 13hod. V pondělí pak do 7:00hod. Pokud je dítě omluveno v den nepřítomnosti až ráno, počítá se mu stravné za celý den.

3) Možný odběr jídla do jídlonosiče pouze mezi 11:00 – 12:00 hod z důvodu teploty jídla. Jídlo je určené k přímé spotřebě. Školní jídelna neručí za zhoršení kvality stravy vlivem dopravy a časové prodlevy konzumace.

4) Stravné se platí v hotovosti na jeden měsíc dopředu do 15. dne v měsíci. Omluvené dny se odpočítavají následující měsíc.

5) Stravné se platí na účet mateřské školy, která má právní subjektivitu a slouží k nákupu potravin pro zpracování.

6) Pokud dítě navštěvuje mateřskou školu pouze dopoledne, odpočítává se mu odpolední svačina.

7) Cena stravného je stanovena podle věkových kategorií dle vyhlášky č. 107/2005 Sb.

Cena stravného:

Celodenní strava (do 6let)
Cena 35,- Kč
Celodenní strava (od 7let)
Cena 40,- Kč
Polodenní strava (do 6let)
Cena 28,- Kč
Přesnídávka Přesnídávka Přesnídávka
Oběd Oběd Oběd
Svačina Svačina -
Pitný režim Pitný režim Pitný režim

Součástí mateřské školy je školní jídelna, kterou má na starosti provozní pracovnice paní Ing.Jana Davidová, která plně zodpovídá za provoz jídelny ředitelce školy paní Plánkové. Proto každou nesrovnalost ve výpočtech, nespokojenost, přání nebo stížnosti hlaste ředitelce mateřské školy.

V Novém Hrozenkově, dne 30.8.2016

Ředitelka MŠ – Mgr. Šárka Kotrlová

Provozní pracovnice – Ing.Jana Davidová