• Zahájení školního roku
 • Lesní pedagogika
 • Divadelní představení – dle aktuálních nabídek
 • Přednáška o našem zdraví
 • Drakiáda
 • Pohádkové postavičky z přírodnin
 • Jablíčkový den
 • Zamykání podzimního lesa
 • Mikulášská besídka s nadílkou
 • Malování vánočních ozdob
 • Vánoční dílny s rodiči
 • Zpíváme koledy u stromečku
 • Zdobíme stromeček pro lesní zvířátka
 • Výlet ke krmelci
 • Dětský karneval
 • Návštěva ZŠ před zápisem do 1.třídy
 • Zápis do 1.třídy
 • Účast na výtvarných soutěžích
 • Návštěva ZUŠ Karolínka
 • Probouzení jara
 • Velikonoční dílny s rodiči
 • Tatínkové a dědečci pletou tatary
 • Den Země
 • Stavění máje
 • Návštěva památníku Antonína Strnadla
 • Besídka pro maminky
 • Návštěva knihovny
 • Ukázka práce hasičů,policie ČR
 • Vyšetření zrakového a sluchového vnímání
 • Ukázka práce koláře
 • Tradice řemesel – ukázka tkaní,pečení chleba
 • Fotografování dětí
 • Sbíráme víčka
 • Dětský den “Princezny a princové“
 • Tradice – pouť
 • Pasování na školáky
 • Rozloučení se školkou