PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2018 / 2019

 • Lesní pedagogika
 • Divadelní představení – dle aktuálních nabídek
 • Návštěvy paní knihovnice
 • Podzimní tvořivá dílna
 • Mikulášská besídka s nadílkou
 • Malování vánočních ozdob
 • Vánoční dílny s rodiči
 • Dětský karneval
 • Návštěva ZŠ před zápisem do 1.třídy
 • Zápis do 1.třídy
 • Velikonoční dílny s rodiči
 • Tatínkové a dědečci pletou tatary
 • Den Země
 • Besídka pro maminky
 • Návštěva knihovny
 • Ukázka práce hasičů,policie ČR
 • Vyšetření zrakového a sluchového vnímání
 • Ukázka práce koláře
 • Tradice řemesel – pečení chleba
 • Fotografování dětí
 • Dětský den 
 • Tradice – pouť
 • Pasování předškoláků