PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2019 / 2020

 • Předplavecký výcvik
 • Lesní pedagogika 
 • Divadelní představení 
 • Návštěvy paní knihovnice
 • Canisterapie
 • Dýňování
 • Přednáška zdravotních sester
 • Mikulášská nadílka
 • Předvánoční besídka
 • Malování vánočních baněk
 • Pečení perníčků
 • Předvánoční dílny s rodiči
 • Lyžařský výcvik
 • Dětský karneval a balonkový klaun
 • Návštěva ZŠ před zápisem do 1.třídy
 • Zápis do 1.třídy
 • Vynášení Morany
 • Velikonoční dílny s rodiči
 • Malá technická univerzita
 • Besídka pro maminky
 • Návštěva SDH
 • Návštěva PČR
 • Vyšetření zrakového a sluchového vnímání
 • Návštěva kolařství
 • Návštěva Památníku A. Strnadla
 • Návštěva pekárny
 • Fotografování dětí
 • Tematický dětský den 
 • Návštěva dětské manéže
 • Pasování předškoláků