ORGANIZACE DNE V MŠ

 

Čas Činnost dětí
06.00 - 08.30 Doba určená pro příchod do mateřské školy a předání dětí pedagogickým pracovníkům k předškolnímu vzdělávání. Děti vykonávají volné spontánní zájmové aktivity, aktivity řízené pedagogickými pracovnicemi (individuální práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami, příprava předškoláků) a řízené tělovýchovné aktivity. 
08.30 - 09.00 Individuální hygiena, svačina dle potřeby dětí.
09.00 - 09.30

Komunitní kruh - přivítání dne, diskuze, realizace frontálních činností řízených pedagogem.

09.30 - 11.30

Osobní hygiena, příprava na pobyt dětí venku. Pobyt dětí venku, při kterém probíhají řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, s důrazem na pohybové aktivity, seznamování se s přírodou, přírodními jevy a s okolním světem, herní činnosti na zahradě školy.

11.30 - 12.15 Oběd, osobní hygiena dětí, oběd, příprava na odpolední odpočinek.
12.15 - 14.15

Četba pohádky, poslech relaxační hudby, odpočinek dětí dle jejich individuální potřeby, klidové aktivity.

14.15. - 14.45 Hygiena, odpolední svačina.
14.45 - 16.00

Spontánní hry dětí, rozcházení dětí.

Režim dne je volný, flexibilní a pružně se přizpůsobuje aktuálním potřebám probíhajících vzdělávacích aktivit a aktuální situaci.Zachovány zůstávají vždy přiměřené intervaly mezi jídly a dostatečný pobyt venku.