Mateřská škola poskytuje výchovně-vzdělávací služby od roku 1958. Škola, která se nachází v údolí Vranča, v srdci Valašska, je obklopená zástavbou a zelení. MŠ vykonává také činnost školní jídelny. Škola sídlí v bývalé budově základní školy, kterou obklopuje prostorná školní zahrada. Škola prošla několika rekonstrukcemi, byla revitalizována, čímž se zkvalitnilo prostředí pro pobyt a vzdělávání dětí.


Od 1. 1. 2002 působí MŠ jako samostatný právní subjekt. Zřizovatelem je Městys Nový Hrozenkov. Současná kapacita školy je 23 dětí.

Snažíme se, aby se tvořivá snaha celého pedagogického týmu a provozních zaměstnanců projevila ve spokojenosti, aktivitě a zájmu dětí, jejich rodičů a naší mateřské školy.

K mateřské škole patří prostorná zahrada. Děti mají možnost hrát si na dvou pískovištích, v domečku,na nových herních prvcích - skluzavce, průlezce,šplhadle, houpačce.Dovybavení zahrady bude pokračovat i v budoucnu.

Děti tráví hodně času v přírodě, a díky tomu si k ní již od dětských let budují kladný citový vztah.

Leden

Akce nebyla vložena

Únor

Akce nebyla vložena

Březen

Akce nebyla vložena

Duben

Akce nebyla vložena

Květen

Akce nebyla vložena

Červen

Akce nebyla vložena

Červenec

Akce nebyla vložena

Srpen

Akce nebyla vložena

Září

  01.09 2017

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018

Školní rok 2017/2018 začíná v PÁTEK 1. ZÁŘÍ 2017.

  05.09 2017

INFORMATIVNÍ SCHŮZKA

V úterý 5. září 2017 proběhne v mateřské škole informativní schůzka se zákonnými zástupci všech dětí, které budou MŠ Vranča navštěvovat ve školním roce 2017/2018. Vážení rodiče, předpokládáme, že Vaše děti by podávanými informacemi nebyly příliš zaujaty. Abyste tedy měli dostatek prostoru k zajištění programu Vašich dětí, schůzka se bude konat až po skončení provozu mateřské školy, a to sice v 16:00. Děkujeme a těšíme se na setkání s Vámi

  20.09 2017

VYŠETŘENÍ SLUCHU

Ve středu 20. září 2017 Vám nabízíme využít možnosti bezplatného vyšetření sluchového vnímání Vašeho dítěte. Přihlášky si vyzvedněte u p. učitelek ve třídě MŠ. Více informací na nástěnce MŠ a v přiloženém dokumentu.

  27.09 2017

Čtení s paní knihovnicí

Pohádka z knížky Povídání o Pejskovi a Kočičce od Josefa Čapka "Jak si pejsek s kočičkou dělali dort" Paní knihovnice si pro děti připravila program, při němž vyprávěla pohádku doplněnou o obrázky, děti dostaly jednotlivé ingredience formou zalaminovaných obrázků a ty nosily do hrnce a míchaly vařečkou. Potom paní knihovnice odnesla dort vychladit do kuchyňky a mezitím děti skládaly obrázky podle časové posloupnosti. Nakonec paní knihovnice donesla hrnec zpět a děti zjistily, že se pohádkovým kouzlem z dortu staly sladké bonbóny.

Říjen

  12.10 2017

Lesní pedagogika

12. října 2017 proběhne v naší MŠ přednáška a praktická ukázka lesní pedagogiky.

Listopad

  28.11 2017

Tvořivé dílny na Hovězí

V úterý 28. listopadu 2017 se zúčastníme tvořivé dílny na Hovězí, kde si děti budou moci zhotovit různé výrobky ze dřeva, textilu, papíru aj. Dopravu charitním autobusem zajišťuje a hradí paní Filipová, za což jí VELMI DĚKUJEME! 30 Kč/dítě na vstup a materiál bude hrazeno z peněz, určených na akce MŠ. V tento den děti prosím přiveďte do MŠ nejpozději do 8:00, kdy bude podávána svačina. Odjezd předpokládáme v 8:30 od MŠ.

  20.11 2017

Divadelní představení "Pohádkové hašteření"

V pondělí 20. listopadu 2017 od 10:00 proběhne v mateřské škole divadelní představení s názvem "Pohádkové hašteření".

  22.11 2017

Vánoční fotografování

Ve středu 22. listopadu 2017 proběhne v naší MŠ fotografování dětí s vánoční tématikou. Všechny děti obdržely letáček s nabídkou. Prosím, označte, o který produkt máte zájem a odevzdejte leták učitelkám MŠ.

  14.11 2017

Přednáška paní Filipové

V úterý 14. listopadu navštíví mateřskou školu paní Filipová, profesí zdravotní sestra, která si pro děti připravila přednášku o zdraví a lidském těle, doplněnou o zajímavé pomůcky a názorné ukázky.

  21.11 2017

Výstava panenek

V úterý 21. listopadu navštívíme s dětmi výstavu panenek, kterou pořádá obecní knihovna. Od mateřské školy pojedeme linkovým autobusem v 8:44, prosím, přiveďte děti do 8 hodin, aby stihly dopolední svačinu, která se bude podávat dříve. Pokud počasí dovolí, zpáteční cestu absolvujeme pěšky. Proto dětem prosím dejte vhodné oblečení a obuv.

  30.11 2017

Zimní tvořivá dílna

Srdečně zveme všechny děti a rodiče na "Zimní tvořivou dílnu", která bude probíhat v MŠ ve čtvrtek 30. listopadu 2017 v odpoledních hodinách. Rodiče, jakmile si své děti v MŠ vyzvednete, můžete přejít do místnosti v 1. patře a začít tvořit již v čase, který Vám vyhovuje, nemusíte čekat na konec provozní doby MŠ. Těšíme se na setkání s Vámi.

  30.11 2017

Ukázka canisterapie

Ve čtvrtek 30. listopadu 2017 proběhne v naší MŠ ukázka canisterapie. Rodiče, pokud je Vaše dítě alergické na psy, je třeba se individuálně domluvit na průběhu této akce, informujte nás prosím. Děkujeme.

Prosinec

  07.12 2017

Zdobení baněk s paní Šipulovou

Ve čtvrtek 7. prosince 2017 navštíví mateřskou školu paní Šipulová, která bude s dětmi zdobit baňky. Cena baňky - 30 Kč - bude odečtena z příspěvku na akce MŠ.

  05.12 2017

Mikulášská nadílka s besídkou

Zveme Vás na Mikulášskou nadílku, které bude předcházet vystoupení dětí z naší mateřské školy. Těšíme se na Vás!

  19.12 2017

Divadelní představení "O Bajajovi"

V úterý 19. prosince 2017 navštíví naši MŠ pan Taraba se svým zábavným divadelním představením „O Bajajovi“. Cena 40 Kč/dítě bude odečtena z rodičovského příspěvku na akce MŠ.


NAŠI SPONZOŘI


Jménem všech dětí děkujeme všem našim sponzorům za finanční a věcnou pomoc při provozu MŠ ve školním roce 2016 / 2017.

Stránka sponzorů