GDPR A OCHRANA SOUKROMÍ

Mateřská škola Nový Hrozenkov 736, okres Vsetín, příspěvková organizace, 756 04 Nový Hrozenkov, dále jen organizace si je vědoma významu ochrany osobních údajů pro soukromí osob a přijala proto následující pravidla ochrany osobních údajů:

Zavazuje se splňovat regulace v této oblasti - Nařízení EU 679/2016 dále jen Nařízení GDPR, Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. v aktuálním znění a reagovat na další legislativu v této oblasti.

Pro jejich náležité plnění má vytvořenu funkci - Pověřence ochrany osobních údajů.

Organizace získává osobní údaje těchto skupin subjektů údajů přímo od subjektu údajů, nezískává je z jiných zdrojů.

 

Informace o správci:

Mateřská škola Nový Hrozenkov 736, okres Vsetín

tel: +420  571 451 875, mobil: +420 601 50 60 44          e-mail: msvranca@seznam.cz

 

Informace o jmenovaném pověřenci:

Mgr. Petr Olbort, advokát, se sídlem Nad Vývozem 4828, 760 05 Zlín,

e-mail: petr.olbort@avonet.cz, tel.: 774 555 184