PROVOZNÍ ŘÁD

 Mateřská škola Nový Hrozenkov 736, okres Vsetín, příspěvková organizace

 se sídlem 756 04 Nový Hrozenkov 736

 

 

 2. Provozní řád

 

 

 Č.j. Spisový znak Skartační znak

 160/2018 A.1. A10

 Vypracoval:

 Mgr. Lucie Kopecká, ředitelka školy

 Schválil:

 Mgr. Lucie Kopecká, ředitelka školy

 Pedagogická rada projednala dne

 28. 8. 2018

 Směrnice nabývá účinnosti dne:

 1. 9. 2018

 Aktualizace proběhla dne:

 26. 8. 2019

 Aktualizace projednána na pedagogické radě dne:

 28. 8. 2019

 Aktualizace nabývá účinnosti dne:

 1. 9. 2019

 

O b s a h

 

1. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

2. POPIS ZAŘÍZENÍ

3. ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ VHODNÉHO MIKROKLIMATU

4. VYUŽÍVÁNÍ OBJEKTŮ MŠ VČETNĚ POZEMKŮ PRO JINÉ AKTIVITY/ÚČELY

5. ZABEZPEČENÍ BUDOVY A ŠKOLNÍ ZAHRADY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI

6. REŽIMOVÉ POŽADAVKY V PRŮBĚHU DNE

7. ČINNOSTI BĚHEM DNE

8. STRAVOVÁNÍ S MÍSTEM VZDĚLÁVÁNÍ NA ADRESE NOVÝ HROZENKOV 736

9. STRAVOVÁNÍ S MÍSTEM VZDĚLÁVÁNÍ NA ADRESE NOVÝ HROZENKOV 312

10. ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

11. LOŽNÍ PRÁDLO

12. POŽADAVKY NA HYGIENICKO-PROTIEPIDEMIOLOGICKÝ REŽIM

13. DALŠÍ POŽADAVKY

14. JINÉ

 

 

 1. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

 

Adresa školy: Nový Hrozenkov 736, 756 04 Nový Hrozenkov

Právní norma: příspěvková organizace, IČO: 70938016

Telefonní spojení: 571 429 807 (kancelář ředitelky MŠ), mobil 737 112 556 (střed)

mobil 601 506 044 (Vranča)

Třídy: I. třída „Berušky“ – tel: 571 451 098

II. třída „Sluníčka“ – tel: 571 429 806

III. třída „Motýlci“ – tel: 571 429 808

IV. třída „Broučci“ – tel: 571 451 875

E-mail: ms.novyhrozenkov@seznam.cz

msvranca@seznam.cz

Webové stránky: www.msnovyhrozenkov.cz

www.msvranca.cz

Zřizovatel MŠ: Městys Nový Hrozenkov

Adresa: Nový Hrozenkov 454, 756 04 Nový Hrozenkov

 

Personální zajištění:

Ředitelka školy Mgr. Lucie Kopecká

Zastupující učitelka Emílie Janáčová

Učitelky Hana Valigurová

Jana Kanůrková

Mgr. Tereza Baroňová

Bc. Hana Danajovičová, Dis.

Bc. Lenka Gaberová

Tereza Dědková

Školní asistent Dagmar Tlašková

THP Ing. Marie Vrtělová

Ing. Jana Davidová

Provozní zaměstnanci Radka Ručková

Božena Šuláková

Dana Chromčáková

Vedoucí školní kuchyně Dagmar Tahotná

Kuchařka Vlasta Kopecká

 

 

2. POPIS ZAŘÍZENÍ

 

Mateřská škola má od 1. 9. 2019 zřízena dvě místa poskytování vzdělávání a to na těchto adresách:

 • Nový Hrozenkov č. p. 736

 • Nový Hrozenkov č. p. 312

 

Součástí mateřské školy je školní jídelna, která zabezpečuje stravování dětí v místě poskytování vzdělávání na adrese Nový Hrozenkov č. p. 312.

Součástí mateřské školy je školní jídelna – výdejna, která zabezpečuje výdej jídel připravovaných ve školní jídelně Základní školy Nový Hrozenkov.

 

Jednotlivé školní budovy jsou od sebe vzdáleny cca 3 km.

 

První školní budova, která poskytuje vzdělávání na adrese Nový Hrozenkov 736, se nachází ve středu městyse, za základní školou, stranou od hlavní silnice, v tichém prostředí obklopené zelení, kopci a lesy. Hlavní budova mateřské školy je jednopatrová, zděná s balkóny podél budovy,  přízemí je napojeno na velkou venkovní terasu. Hlavní budova je rozdělena na přízemí a první patro neboli na dvě třídy. I. třída „Berušky“ v přízemí a II. třída „Sluníčka“ v 1. poschodí. V přízemí i v poschodí se nacházejí šatny dětí i učitelek, umývárny, WC, přípravny jídel, třídy a herny, které po rozložení lehátek jsou používány jako lehárny. Lehátka a lůžkoviny se ukládají do samostatných kabinetů, rovněž TV pomůcky, VV materiál jsou uloženy v kabinetech. V šatně zaměstnanců v 1. poschodí je umístěn logopedický koutek, který slouží k nápravě vady řeči u dětí. K hlavní budově je pomocí spojovací chodby, kde je umístěna učitelská knihovna a sklad didaktických pomůcek a hraček pro děti, připojena budova menší, která původně sloužila jako kuchyně s přípravnami a sklady. V menší budově se nachází III. třída „Motýlci“ s třídou a hernou, která po rozložení lehátek je používána jako lehárna, sociálním zařízením, koupelnou a šatnou a výdejnou jídla. Dále se zde nachází místnost na praní a žehlení prádla, sklad lůžkovin, sklad výtvarného materiálu a úklidová místnost. Součástí mateřské školy je prostorná zahrada, vybavená novými moderními hracími prvky. Každá třída má své zastíněné pískoviště, dřevěný domeček, altán, skluzavky, průlezky, kolotoč, cvičební sestavy apod. V roce 2010 bylo v prostorách zahrady vybudováno dopravní hřiště a zakoupena dětská vozítka s cílem seznámit děti s dopravní výchovu.

 

Druhá školní budova, která poskytuje vzdělávání na adrese Nový Hrozenkov č. p. 312, Nový Hrozenkov, se nachází v údolí Vranča, u vedlejší silnice, obklopená zástavbou a zelení.

Budova má dvě podlaží a sklepní prostory. Ve zvýšeném  přízemí se nachází IV. třída „Broučci“, kterou tvoří třída, herna, která po rozložení lehátek je používána jako lehárna, sociální zařízení a dětská šatna. Dále je zde vstupní hala, prádelna vč. úklidové místnosti, sklad lůžkovin, kuchyň, sklad kuchyně, wc pro zaměstnance. V 1. patře je umístěna šatna pro zaměstnance, místnost na sušení a žehlení prádla, sociální zařízení, místnost na konání dílniček s rodiči. V suterénu se nachází kotelna, sklad výtvarného materiálu a sklad zeleniny.

K mateřské škole patří oplocená zahrada. Děti zde mají možnost hrát si na dvou pískovištích, v domečku, na skluzavce, průlezce, šplhadle a houpačce.

 

  1. Typ MŠ

 

Jedná se o mateřskou školu s celodenním provozem.

 

2.2 Kapacita MŠ

 

Maximální kapacita MŠ podle zřizovací listiny je 108 dětí

 • Počet zapsaných dětí ve školním roce 2019/2020 je 97 dětí.

 • Počet tříd: 4

 • Počet dětí ve třídách: I. třída „Berušky“ 25 dětí, II. třída „Sluníčka“ 25 dětí, III. třída „Motýlci“ 25 dětí a IV. třída „Broučci“ 22 dětí.

 • Věkové složení ve třídách: I. třída „Berušky“ – věkově heterogenní (2,5 – 5 let), II. třída „Sluníčka“ - věkově homogenní (5 – 7 let), III. třída „Motýlci“ – věkově heterogenní (2,5 – 5 let) a IV. třída „Broučci“ – věkově heterogenní (2,5 – 7 let)

 

  1. Provozní doba

 

Provozní doba mateřské školy je od 6:00 hodin do 16:00 hodin.

 

  1. Podmínky provozu

 

Požadavky na hygienické zařízení jsou v MŠ splněny dle hygienických norem platné legislativy (obklady stěn, protiskluzové dlažby apod.).

 

   1. Hygienické zařízení I. třídy „Berušek“

 

Přirozené větrání okny i elektrickým větrákem, přirozené osvětlení i elekt. světla, stěny jsou opatřeny keramickým obkladem, podlahy jsou opatřeny keramickou protiskluzovou dlažbou, 5 dětských mís, 5 dětských umyvadel s 1 výtokovým ventilem + 1 umyvadlo pro dospělé – umyvadla jsou vybavena tekoucím mýdlem v dávkovači, sprchový kout se zástěnou, madlem a protiskluzovými schůdky, individuálně oddělený prostor pro ručníky a kelímky se zub. kartáčkem + háčky k zavěšení ručníků – označený obrázkovou značkou přidělenou každému dítěti, samostatný věšák k zavěšení ručníku pro učitelky, police na ukládání toaletního papíru v ochranném obalu, dále papírových kapesníků a vlhčených ubrousků, nad umyvadly je umístěno zrcadlo.

 

   1. Hygienické zařízení II. třídy „Sluníček“

 

Přirozené větrání okny i elektrickým větrákem, přirozené osvětlení i elekt. světla, stěny jsou opatřeny keramickým obkladem, podlahy jsou opatřeny keramickou protiskluzovou dlažbou, 5 dětských mís, 5 dětských umyvadel s 1 výtokovým ventilem + 1 umyvadlo pro dospělé – umyvadla jsou vybavena tekoucím mýdlem v dávkovači, sprchový kout se zástěnou, madlem a protiskluzovými schůdky, individuálně oddělený prostor pro ručníky a kelímky se zub. kartáčkem a zub. pastou + háčky k zavěšení ručníků – označený obrázkovou značkou přidělenou každému dítěti, samostatný věšák k zavěšení ručníku pro učitelky, police na ukládání toaletního papíru v ochranném obalu, dále papírových kapesníků a vlhčených ubrousků, nad umyvadly je umístěno zrcadlo, místo pro kapsář na hřebeny s jednotlivými kapsičkami označenými značkou přidělenou každému dítěti.

 

   1. Hygienické zařízení III. třídy „Motýlků“

 

Přirozené větrání okny i elektrickým větrákem, přirozené osvětlení i elekt. světla, stěny jsou opatřeny keramickým obkladem, podlahy jsou opatřeny keramickou protiskluzovou dlažbou, 5 dětských mís, 5 dětských umyvadel s 1 výtokovým ventilem – umyvadla jsou vybavena tekoucím mýdlem v dávkovači, sprchový kout , individuálně oddělený prostor pro ručníky a kelímky se zub. kartáčkem a zub. pastou + háčky k zavěšení ručníků – označený obrázkovou značkou přidělenou každému dítěti, 2 samostatné věšáky k zavěšení ručníků pro učitelky, skříň na ukládání toaletního papíru v ochranném obalu, dále papírových kapesníků a vlhčených ubrousků, nad umyvadly je umístěno zrcadlo.

 

2. 4. 4 Hygienické zařízení IV. třídy „Broučků“

 

Přirozené větrání okny, přirozené osvětlení i elekt. světla, stěny jsou opatřeny keramickým obkladem, podlahy jsou opatřeny keramickou protiskluzovou dlažbou, 4 dětské mísy, 4 dětská umyvadla, každá s baterií na teplou a studenou vodu, (směšovač vody se nachází v úklidové místnosti), umyvadla jsou vybavena tekoucím mýdlem v dávkovači, sprchový kout, individuálně oddělený prostor pro ručníky a kelímky se zub. kartáčkem a zub. pastou + háčky k zavěšení ručníků a hřebenů – označený obrázkovou značkou přidělenou každému dítěti, nad umyvadly je umístěno zrcadlo.

 

2.5 Šatny dětí

 

Šatna je u všech tříd vybavená totožně. Šatny přilehají ke každé třídě a jsou vybaveny skříňkami. Pod skříňkou je police pro uložení obuvi, nad skříňkou je uzavíratelná větratelná police pro uložení čepic, rukavic a jiných oděvů. Každé dítě má vlastní skříňku s policemi, skříňka je označená značkou. Šatna je osvětlená i větratelná přirozeně okny. Umělé osvětlení je zajištěno zářivkovým typem svítidel. Podlahy jsou dobře udržovatelné.

 

2.6 Třídy

 

Všechny čtyři třídy (denní místnosti) jsou rozděleny na dvě místnosti, které jsou vzájemně propojené dveřmi, které jsou otevřené (zavírají se jen při spánku dětí). Jedna místnost slouží jako herna – jídelna, druhá jako herna – lehárna. Nábytek a další vybavení odpovídá charakteru využití i věku dětí. Třídy dětí jsou prostorné, kapacita stanovená dle počtu dětí, je určena kubaturou a plochou prostoru. Podlahová krytina je tvořena PVC a částečně kobercem. Třídy jsou přirozeně osvětlené i odvětrané okny, která jsou ovládaná z podlahy. Okna jsou opatřena žaluziemi k případnému stínění. Umělé osvětlení je zajištěno zářivkovým typem svítidel.

 

 

 1. ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ VHODNÉHO MIKROKLIMATU

 

3.1 Způsob a intenzita větrání a vytápění

 

3.1.1 Teplota vzduchu

 • Denní místnosti - optimálně 22  2°C, maximálně 28°C. Kontroluje uklízečka v průběhu dne v prostorách budovy. Sledují také učitelky.

 • Provoz zařízení musí být zastaven, klesne-li v učebnách určených k pobytu dětí teplota vzduchu ve 3 po sobě následujících dnech pod 18°C, nebo při poklesu teploty vzduchu v těchto učebnách v jednom dni pod 16°C.

 • Při extrémních venkovních teplotách, kdy maximální venkovní teplota vzduchu je vyšší než 30°C nebo kdy je výsledná teplota kulového teploměru tg max vyšší než 31°C, musí být přerušeno vyučování a zajištěno jiné náhradní opatření pro děti s možností pobytu mimo budovu včetně zajištění pitného režimu.

 • Šatny dětí mají přirozené větrání. Toalety jsou větrány přirozeně i s možností větrání nuceně podtlakového.

 • Orientační teplota vzduchu v prostorách s pobytem je zabezpečena pomocí nástěnných teploměrů. Teploměry jsou umístěny na stěnách, kde nejsou okna a které nejsou vystavené přímému slunečnímu záření.

 

3.1.2 Větrání

 

 • Režim větrání je plně v kompetenci pedagogů a provozních zaměstnanců. V době nepříznivých meteorologických podmínek je větrání krátké v častějších časových frekvencích.

 • Čističky vzduchu v prostorách MŠ nejsou používány.

 

 

  1. Osvětlení tříd

 

Splňuje českou normu upravující požadavky na osvětlení pro prostory určené k výchově
a vzdělávání v oblasti denního i umělého osvětlení ve všech oblastech: směru, umístění, rovnoměrnosti, barevnosti umělého světla apod. Prostory ve III. třídě „Motýlci“ jsou vybaveny nouzovým osvětlením pro případ výpadku elektrické energie.

 

   1. Ochrana před oslněním a narušením zrakové pohody

 

Okna jsou opatřena žaluziemi k případnému stínění.

   1. Barevná úprava místností

 

Barevná úprava místností a ploch je provedena v pastelových barvách.

 

   1. Televizní obrazovky

 

Televizní obrazovky jsou umístěny tak, aby zajišťovaly zrakovou pohodu vůči osvětlovacím otvorům i svítidlům. Při sledování televizních pořadů dbají učitelky na zajištění optimální vzdálenost dětí od obrazovky.

 

   1. Osvětlení tabule

 

Tabule v MŠ mají matný povrch, slouží nejen k demonstraci obrázků, ale také na psaní. Matnost povrchu se nevztahuje na tabule, na které se nepíše křídou. Ze všech pracovních míst ve směru pohledu na tabuli musí být vyloučeno zrcadlení svítidel na tabuli. Ve stěně za tabulí nesmí být osvětlovací otvor (okno nebo střešní okno). tabule. Správné osvětlení tabule kontrolují v dané situaci učitelky.

 

 

 1. VYUŽÍVÁNÍ OBJEKTŮ MŠ VČETNĚ POZEMKŮ PRO JINÉ AKTIVITY/ÚČELY

 

Zařízení je využíváno pouze pro potřeby a aktivity MŠ.

 

 1. ZABEZPEČENÍ BUDOVY A ŠKOLNÍ ZAHRADY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI

 

Budova je zabezpečena bezpečnostními protipožárními dveřmi. Mimo čas, kdy je odemčena: tj. od 6:30 do 8:30 hodin, 11:15 – 12:30, 14:15 – 16:00 hodin je nutné zvonit u vchodů a hlásit se u vstupů. Do areálu je nepovolaným osobám vstup zakázán a to jak hlavní bránou, tak i boční malou brankou. Vjezd do areálu ze strany zákonného zástupce z bezpečnostních důvodů není povolen!

 

 

 1. REŽIMOVÉ POŽADAVKY V PRŮBĚHU DNE

 

6.1 Nástup dětí do MŠ

 

Nástup dětí do MŠ je od 6:30 hodin do 8:30 hodin. Děti, které plní povinné předškolní vzdělávání nastupují do MŠ od 6:30 hodin do 8:00 hodin. Děti, které nezůstávají na odpolední pobyt v daný den, je nutné vyzvednout do 12:30 hodin. Komunikační prostory do všech šaten a oba vchody jsou v provozu do 16:00 hodin.

 

 

 

  1. Režim dne

 

Režim dne je flexibilní, neomezuje aktivity dětí, dětem je umožněno dokončit započatou hru.

 

6.2.1 Režim dne pro děti mladší 5 let je zpravidla organizován takto:

 

6:00 - 8:30 hod. - příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovníkům k předškolnímu vzdělávání. Děti již přítomné v mateřské škole vykonávají volně spontánní zájmové aktivity. Individuální práce s dětmi.

8:30 – 9:00 hod. – hygiena, průběžná svačinka formou samoobslužného systému, úklid hraček

9:00 – 11:30 hod. – řízené nebo částečně řízené didakticky zacílené činnosti a aktivity dětí řízené pedagogy zaměřené na rozvoj afektivní, kognitivní, psychomotorické a motorické stránky dítěte podle školního rámcového vzdělávacího programu v souladu se zaměřením jednotlivých tříd, ranní cvičení, TV chvilky, osobní hygiena, příprava dětí na pobyt venku, pobyt venku, při kterém probíhají řízené nebo částečně řízené činnosti a aktivity prováděné podle školního rámcového vzdělávacího programu s důrazem na pohybové aktivity, seznamování dětí s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem. (V případě nepříznivého počasí pokračují řízené činnosti, spontánní hry a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí ve třídách mateřské školy.)

11:30 - 12:15 hod. - oběd a osobní hygiena dětí. Děti, které odcházejí po obědě, si rodiče vyzvednou z MŠ do 12,30 hod. Pozdější odchody dětí, ruší odpočinek a spánek dětí.

12:15 - 14:15 hod. - spánek a odpočinek dětí – četba pohádek, relaxační hudba. Individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku.

14:15 – 16:00 hod. - odpolední svačina, volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy.

 

 

6.2.2 Režim dne pro děti starší 5 let je zpravidla organizován takto:

 

6:00 - 8:00 hod. - příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovníkům k předškolnímu vzdělávání. Děti již přítomné v mateřské škole vykonávají volně spontánní zájmové aktivity. Individuální práce s dětmi.

8:30 – 9:00 hod. – hygiena, průběžná svačinka formou samoobslužného systému, úklid hraček

Povinné předškolní vzdělávání bude probíhat od 8:00 – 12:00 hod.

8:00 – 11:30 hod. – řízené nebo částečně řízené didakticky zacílené činnosti a aktivity dětí řízené pedagogy zaměřené na rozvoj afektivní, kognitivní, psychomotorické a motorické stránky dítěte podle školního rámcového vzdělávacího programu v souladu se zaměřením jednotlivých tříd, ranní cvičení, TV chvilky, osobní hygiena, příprava dětí na pobyt venku, pobyt venku, při kterém probíhají řízené nebo částečně řízené činnosti a aktivity prováděné podle školního rámcového vzdělávacího programu s důrazem na pohybové aktivity, seznamování dětí s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem. (V případě nepříznivého počasí pokračují řízené činnosti, spontánní hry a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí ve třídách mateřské školy.)

11:30 - 12:15 hod. - oběd a osobní hygiena dětí. Děti, které odcházejí po obědě, si rodiče vyzvednou z MŠ do 12,30 hod. Pozdější odchody dětí, ruší odpočinek a spánek dětí.

12:15 - 14:15 hod. - spánek a odpočinek dětí – četba pohádek, relaxační hudba. Individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku.

14:15 – 16:00 hod. - odpolední svačina, volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy. Individuální péče s dětmi s OŠD.

 

Důvodem pro zrušení pobytu venku dětí: mráz pod -10°C , déšť, silný vítr.

Pitný režim dětí je zajištěn po celou dobu pobytu dětí v MŠ a to formou ovocných nápojů, čajů, přírodních vod aj.

 

Poznámky k režimu dne:

 

 • 1 den v týdnu může být zařazen tzv. HRACÍ DEN – tento den může být využit pro diagnostickou činnost učitelů.

 • K organizaci TV může být využit jak prostor herny, tak zahrada MŠ.

 • Logopedická péče je zajištěna.

 • Grafomotorický program pro předškoláky se uskuteční vždy v průběhu týdne.

 • Kulturní akce, divadla se uskuteční dle nabídky.

 • Polodenní výlety budou plánovány dle bloků na jednotlivých třídách.


 

 1. ČINNOSTI BĚHEM DNE

 

 

 • Po příchodu dětí probíhají individuální a skupinové činnosti dětí dle zájmu. Při tom je dbáno na soukromí dětí /umožněná je potřeba samostatné práce nebo pobyt v klidovém prostředí mimo společné činnosti /. Dětem v období adaptace je umožněn v možné míře individuální režim.

 

 • Spontánní hry probíhají v průběhu celého dne – prolínají se s činnostmi řízenými pedagogem ve vyváženém poměru, se zřetelem na individuální potřeby dětí.

 

 • Didakticky cílené činnosti (činnosti řízené pedagogem nebo částečně řízené činnosti) probíhají v průběhu dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce. Vycházejí z potřeb a zájmů dětí s respektováním cílů vytýčených ŠVP „Cesty a cestičky“.

 

 • Pohybové aktivity

 

Výchova ke zdravému životnímu stylu je součástí ŠVP „Cesty a cestičky“. Je nabízena formou sezónních činností při pobytu venku i v rámci denních pohybových aktivit /ranní cvičení/.

 • Podmínky, vybavení - mateřská škola má dostatek bezpečného nářadí a náčiní, které využívá k těmto aktivitám. Jsou uloženy ve venkovním skladu, popř. ve třídách.

 • Frekvence zařazování pohybových aktivit - nejméně 2x denně.

 • Denně zdravotně zaměřené cvičení (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační, pohybové hry).

 • Průběžně pohybové chvilky, hudebně pohybové činnosti.

 • 1x týdně didakticky cílené pohybové činnosti, kdy se děti převlékají do cvičebních úborů (ty si přinesou z domova), a které mají uložené v plátěných pytlících ve svých šatních skříňkách.

 • Denně dostatečné zařazování pohybu při spontánních hrách a pobytu venku.

 

 • Logopedické chvilky a logopedie

 

 • Logopedické chvilky

 

Logopedické chvilky jsou zařazovány v průběhu celého dne v jednotlivých třídách. Provádějí je kvalifikované logopedické preventistky podle vypracovaného ročního logopedického plánu.

 

 • Logopedie

 

Logopedii provádí paní Mgr. Pavla Plánkova, která má odbornou kvalifikaci, a to státní závěrečné zkoušky z logopedie.

Logopedie probíhá od měsíce října každou středu od 13:00 hodin v logopedickém koutku v místnosti ve II. nadzemním podlaží.

 

 • Pobyt venku

 

Dvě hodiny denně (dle počasí) – dopoledne, odpoledne po odpočinku do odchodu dětí domů – dle zvážení učitelky za vhodného počasí. V letních měsících se činnosti přesouvají co nejvíce ven. Pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu pod –10°C, při silném větru, dešti a při inverzích.

Pozemek k pobytu venku - co nejvíce využíváme školní zahrady, les za MŠ a přilehlé prostory. Vycházky na hlavní komunikaci jsou zejména z hlediska bezpečnosti omezeny pouze na nutné přesuny dětí. Při pobytu venku se využívají spontánní i řízené činnosti vždy s poznávacím cílem, odpočinkovou i pohybovou aktivitou s důrazem na roční období /hry se sněhem, s vodou apod./.

Dále je při pobytu venku využíváno dopravní hřiště. Děti mají k dispozici dětská vozítka různých typů a velikostí, dopravní značky, semafor, dopravní vesty, zastavovací terčíky, tankovací stanici apod.

 

 • Odpočinek

 

Odpočinek respektuje individuální potřeby dětí v jednotlivých třídách. Je časově úměrný jednotlivým věkovým kategoriím se zachováním individuálního přístupu k dětem a jejich individuální potřeby spánku.

 

 • Děti z I. třídy „Berušek“, III. třídy „Motýlků“ a IV. třída "Broučci" odpočívají na pevných plastových lehátkách s volnými  molitanovými matracemi. Lehátka jsou uložena v samostatném prostoru.

 • Děti z II. třídy „Sluníček“ mají vysoké molitanové matrace, které jsou uloženy v samostatném prostoru na stojanech k tomu určených.

 

Lehátka denně připravují v prostorách heren provozní pracovnice.

Lůžkoviny se ukládají individuálně každému dítěti do oddělené poličky ve větratelné skříni (III. třída „Motýlci“), do polic v samostatné místnosti navazující na část lehárny (I. třída „Berušky“ a II. třída „Sluníčka“) nebo do polic v samostatné místnosti vzdálenější od lehárny (IV. třída „Broučci“). Lůžkoviny jsou individuálně přidělené a označené pro každé dítě.

Nejstarší děti si v rámci sebeobsluhy navykají na samostatné ustýlání lůžkoviny (za pomoci provozní pracovnice a paní učitelky).

 

 

 

 1. STRAVOVÁNÍ S MÍSTEM VZDĚLÁVÁNÍ NA ADRESE NOVÝ HROZENKOV 736

 

 

Školní stravování v mateřské škole s místem vzdělávání na adrese Nový Hrozenkov č. p. 736 zabezpečuje školní jídelna ZŠ. Při přípravě postupuje školní jídelna podle Vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování (dále jen Vyhláška o školním stravování) a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy.

 

Školní jídelna připravuje jídla, která jsou dovážena ze ZŠ do přípravny jídla. Odtud jsou rozděleny, podle loga na jednotlivých přepravních portech, do jednotlivých tříd mateřské školy, ve kterých probíhá vlastní stravování dětí. Kromě jídel připravuje školní jídelna i tekutiny, které děti během svého pobytu v mateřské škole děti konzumují v rámci „pitného režimu“.

 

Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v MŠ má právo denně odebrat dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu včetně celodenního pitného režimu. Dítě v režimu polodenní stravy odebírá ranní svačinu a oběd. Změna stravování v závislosti na typu docházky je v průběhu roku možná vždy od 1. dne následujícího kalendářního měsíce – v odůvodněných případech i v jiném čase.

 

Není poskytováno dietní stravování. Dětem, které vyžadují zvláštní stravovací režim vlivem alergických potíží /nutné doložit potvrzením lékaře/, je umožněno individuální řešení konkrétní situace vždy po dohodě s ředitelkou školy. Pokud si v některých dnech donášejí svou stravu, ukládá se v samostatných lednicích /jsou jimi vybavena obě patra/, u oběda je jim strava ohřívaná v mikrovlnné troubě

Pokud je se zákonným zástupcem dohodnuta jiná délka pobytu dítěte v mateřské škole než celodenní, má dítě právo odebrat jídla připravovaná školní jídelnou a vydávána dětem v době jeho pobytu v mateřské škole.

 

Veškeré nádobí, na kterém je dětem podávána strava, je zdravotně nezávadné, vhodné pro mytí v myčce a ve vlastnictví mateřské školy.

 

Cena stravného je stanovena ve vnitřním řádu školní jídelny ZŠ Nový Hrozenkov. Cenová kalkulace stravného pro děti je spolu s jídelníčkem zveřejněna na nástěnkách v obou hlavních vchodech do mateřské školy.

 

8.1 Stravovací režim dětí v průběhu vzdělávání

 

V průběhu denního pobytu v mateřské škole se dětí stravují podle následujícího základního stravovacího režimu:

 

8:30 - 9:00 podávání dopolední přesnídávky v samoobslužném režimu (děti

si berou přesnídávku individuálně podle vlastního pocitu hladu)

11:30 – 12:15 oběd

14:30 – 15:00 podávání odpolední svačiny

 

 

Svačiny se podávají v době od 8:30 do 9:00 hodin, odpoledne od 14:30 do 15:00 hodin u nejstarších dětí samoobslužným systémem, v ostatních třídách pomáhají učitelky a provoní pracovnice.

 

Obědy se vydávají od 11:30 do 12:15 hodin, polévku nalévají učitelky, popř. pomáhá provozní pracovnice. Další jídlo připravuje na talíř provozní pracovnice určené pro výdej jídla v přípravných kuchyňkách. Do II. patra je jídlo přiváženo výtahem a jeho teplota je udržovaná v gastronádobě. Na servírovacích vozících je dále jídlo přivezeno do tříd. Nejstarší děti si jej vyzvedávají samy, ostatní děti za pomocí učitelek a pracovnic provozu si postupně navykají na sebeobslužný systém. V případě přídavku si děti přicházejí samy do přípravných kuchyněk. U dětí v režimu potravinových alergií hlídají zákonní zástupci jídelníček sami.

 

V MŠ se stravují pouze děti a zaměstnanci. Výjimku tvoří pouze studenti, kteří zde vykonávají odbornou praxi popř. jiné osoby, které mají v danou dobu přímou souvislost s MŠ při výkonu své práce např. ČŠI.

 

Odpolední svačina je vydávána od 14:30 do 15:00 hodin.

 

Přihlašování nebo odhlašování stravy na pondělí se provádí v pondělí do 7:00 hodin téhož dne a na následující den do 13:00 hodin v daný den! Odebrat oběd lze prví den jeho nemoci do hygienických jídlonosičů (odebrat do 12:00 hodin).

 

  1. Pitný režim

V rámci „pitného režimu“ mají děti po dobu svého denního pobytu v mateřské škole k dispozici nápoje (čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, džusy, minerálky), které jsou připravovány podle zásad zdravé výživy a se zaměřením na častou obměnu jednotlivých druhů nápojů. Děti požívají nápoje v průběhu celého pobytu v mateřské škole v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně. Nápoje jsou v hygienicky nezávadných konvicích, ze kterých si mohou samy nalévat pouze nejstarší děti. Učitelky vedou děti k pití, konvice doplňuje provozní personál vždy dle potřeby.


 

9. STRAVOVÁNÍ S MÍSTEM VZDĚLÁVÁNÍ NA ADRESE NOVÝ HROZENKOV 312

 

Školní stravování v mateřské škole zabezpečuje školní jídelna v budově mateřské školy. 

Při přípravě postupuje školní jídelna podle Vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování (dále jen Vyhláška o školním stravování) a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy.

 

Školní jídelna připravuje jídla, které jsou vydávána přímo dětem do třídy mateřské školy, kde probíhá vlastní stravování dětí. Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo denně odebrat dopolední přesnídávku, oběd a odpolední svačinu. Kromě jídel připravuje školní jídelna i tekutiny, které děti během svého pobytu v mateřské škole děti konzumují v rámci „pitného režimu“.

 

Pokud je se zákonným zástupcem dohodnuta jiná délka pobytu dítěte v mateřské škole než celodenní, má dítě právo odebrat jídla připravovaná školní jídelnou a vydávána dětem v době jeho pobytu v mateřské škole.

 

Není poskytováno dietní stravování. Dětem, které vyžadují zvláštní stravovací režim vlivem alergických potíží /nutné doložit potvrzením lékaře/, je umožněno individuální řešení konkrétní situace vždy po dohodě s ředitelkou školy. Pokud si v některých dnech donášejí svou stravu, ukládá se v samostatných lednicích /jsou jimi vybavena obě patra/, u oběda je jim strava ohřívaná v mikrovlnné troubě

Pokud je se zákonným zástupcem dohodnuta jiná délka pobytu dítěte v mateřské škole než celodenní, má dítě právo odebrat jídla připravovaná školní jídelnou a vydávána dětem v době jeho pobytu v mateřské škole.

 

Veškeré nádobí, na kterém je dětem podávána strava, je zdravotně nezávadné, vhodné pro mytí v myčce a ve vlastnictví mateřské školy.

 

Cena stravného je stanovena ve vnitřním řádu školní jídelny. Cenová kalkulace stravného pro děti je spolu s jídelníčkem zveřejněna na nástěnce v hlavním vchodu do mateřské školy.

 

9.1 Stravovací režim dětí v průběhu vzdělávání

 

V průběhu denního pobytu v mateřské škole se dětí stravují podle následujícího základního stravovacího režimu:

 

8:30 - 9:00 podávání dopolední přesnídávky v samoobslužném režimu (děti

si berou přesnídávku individuálně podle vlastního pocitu hladu)

11:30 – 12:15 oběd

14:30 – 15:00 podávání odpolední svačiny

 

 

Svačiny se podávají v době od 8:30 do 9:00 hodin, odpoledne od 14:30 do 15:00 hodin samoobslužným systémem.

 

Obědy se vydávají od 11:30 do 12:15 hodin, polévku nalévá provozní pracovnice. Další jídlo připravuje na talíř kuchařka v kuchyni a roznáší provozní pracovnice. V případě přídavku si děti přicházejí samy ke kuchyni. U dětí v režimu potravinových alergií hlídají zákonní zástupci jídelníček sami.

 

V MŠ se stravují pouze děti a zaměstnanci. Výjimku tvoří pouze studenti, kteří zde vykonávají odbornou praxi, popř. jiné osoby, které mají v danou dobu přímou souvislost s MŠ při výkonu své práce např. ČŠI.

 

Odpolední svačina je vydávána od 14:30 do 15:00 hodin.

 

Přihlašování nebo odhlašování stravy na pondělí se provádí v pondělí do 7:00 hodin téhož dne a na následující den do 12:00 hodin v daný den! Odebrat oběd lze prví den jeho nemoci do hygienických jídlonosičů (odebrat do 11:30 hodin).

 

9.2 Pitný režim

V rámci „pitného režimu“ mají děti po dobu svého denního pobytu v mateřské škole k dispozici nápoje (čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, džusy, minerálky), které jsou připravovány podle zásad zdravé výživy a se zaměřením na častou obměnu jednotlivých druhů nápojů. Děti požívají vodu v průběhu celého pobytu v mateřské škole v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně. Voda je v hygienicky nezávadných zásobnících, ze kterých si mohou samy nalévat. Učitelky vedou děti k pití, zásobníky na vodu doplňuje kuchařka vždy dle potřeby.

 

10. ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Zásobování pitnou vodou respektuje vyhlášku č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu v platném znění.

 

10.1 Zdroj v místě vzdělávání na adrese Nový Hrozenkov 736

MŠ je zásobována vodou z veřejného vodovodu. Provozovatelem je společnost VaK Vsetín, a.s.. Záruku za pravidelné kontroly a kvalitu vody nese jmenovaná společnost.

 

10.2. Zdroj v místě vzdělávání na adrese Nový Hrozenkov 312

MŠ je zásobována vodou z Hotelu Permoník, který je zároveň provozovatelem a nese záruku za pravidelné kontroly a kvalitu vody.

 

10.3 Kapacitní hledisko

Na den a na 1 dítě v předškolním věku - nejméně 60 l vody.

 

 

11. LOŽNÍ PRÁDLO

Způsob zajištění výměny a skladování prádla (vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu v platném znění).

 

11.1 Výměna ložního prádla

Lůžkovin nejméně jednou za 3 týdny, ručníků jednou za týden, v případě potřeby ihned.

 

11.2 Praní a žehlení prádla v místě vzdělávání na adrese Nový Hrozenkov 736

 

Praní a žehlení ložního prádla zabezpečuje provozní pracovnice – pradlena v prádelně, v prvním nadzemním podlaží.

Použité prádlo se přenese do prádelny a ukládá se do pratelných obalů, odděleně od prádla čistého. Vyprané prádlo se suší na balkóně ve II. patře hlavní budovy.

Čisté vyžehlené lůžkoviny se skladují v čistých, uzavíratelných skříních v samostatné místnosti.

Pyžama si děti nosí domů – 1x týdně v pátek.

 

11.3 Praní a žehlení prádla v místě vzdělávání na adrese Nový Hrozenkov 312

 

Praní ložního prádla zabezpečuje provozní pracovnice ve zvýšeném nadzemním podlaží v prádelně, žehlení ložního prádla v I. patře v místnosti na sušení a žehlení prádla.

Použité prádlo se přenese do prádelny a ukládá do pračky. Vyprané prádlo se suší v I. patře budovy mateřské školy v místnosti k tomu určené.

Čisté vyžehlené lůžkoviny se skladují v čistých, uzavíratelných skříních ve skladu lůžkovin.

Pyžama si děti nosí domů – 1x týdně v pátek.

 

 

12. POŽADAVKY NA HYGIENICKO – PROTIEPIDEMIOLOGICKÝ REŽIM

 

Požadavky na hygienicko-protiepidemiologický režim respektují vyhlášku č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu v platném znění.

 

12.1 Způsob a četnost úklidu a čištění

 

12.1.1 Denní úklid

 • Mytí všech podlah. V případě potřeby setření, zametání podlah na chodbách a šatnách i vícekrát za den – dle denní situace.

 • Setření povrchu nábytku, okenních parapetů, klik, vynášení odpadků, vyčištění koberců vysavačem - minimálně 3x týdně.

 • Za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytí umývadel, záchodů, splachovadel + zrcadel.

 

12.1.2 Týdenní úklid

 • Omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfikování umýváren a záchodů, krytů topných těles.

 

12.1.3 Celkový úklid

 • Nejméně dvakrát ročně ve všech prostorách MŠ -  umytí oken včetně rámů, svítidel, dveří.

 

12.1.4. Ostatní

 • Jedenkrát za tři roky malování, v případě potřeby častěji.

 • Pravidelně provádět údržbou nuceného větrání.

 

 

12.2 Manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace

 

V MŠ je odpad tříděn. Pevné odpadky jsou ukládány do odpadkových košů, a jsou denně zneškodňovány odpovídajícím způsobem. Plastový odpad se ukládá do žlutých plastových pytlů.

Ve II. třídě „Sluníčka“ jsou umístěny barevné nádoby na třídění odpadu. Po naplnění barevných nádob jdou děti vyhodit tříděný odpad do barevných kontejnerů, které jsou umístěny v centru městyse.

V rámci celé organizace jsou kontejnery na odpad umístěny před areálem mateřském školy. Jsou likvidovány v pravidelných intervalech fa Technické služby Vsetín.

 

13. DALŠÍ POŽADAVKY

 

13.1 Školní řád

Školní řád mateřské školy viz příloha provozního řádu.

 

13.2 Evidence a registrace úrazů

Evidence a registrace úrazů (§ 29 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon, vyhláška č. 64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů) je vedena ředitelkou školy. Úrazy jsou zapisovány do knihy úrazů, popřípadě dále hlášeny dle výše uvedené legislativy a směrnice MŠ.

 

 

13.3 Lékárnička první pomoci

Nachází se v každém třídě – v I. třídě „Berušky“ je zavěšena na zdi v přípravně jídla, ve II. třídě „Sluníčka“ je zavěšena na zdi v pracovním koutku ve třídě a ve III. třídě „Motýlci“ je položena na polici za dveřmi v přípravně jídla. Respirační lhůty materiálu jsou pravidelně kontrolovány a doplňovány p. uč. Mgr. Terezou Baroňovou. Ve třídě „Broučci“ je položena na polici vedle stolu učitelek v herně. Respirační lhůty materiálu jsou pravidelně kontrolovány a doplňovány p. uč. Bc. Lenkou Gaberovou.

 

13.4 Podmínky pro poskytnutí lékařského ošetření

Podmínky pro poskytnutí lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocnění
(37 014/2005-25 Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních) jsou součástí směrnice BOZP MŠ Nový Hrozenkov 736, okres Vsetín, příspěvkové organizace.

Směrnice BOZP pomáhá MŠ smluvně zajišťovat odborně způsobilá – p. Jitka Novosadová.

Smluvním lékařem organizace je MUDr. Veronika Hanušová – tel. spojení: 571 451 605 nebo mob. tel. 605 885 736.

 

 

14. JINÉ

Provozní řád nenahrazuje havarijní, provozní a evakuační řády, podle kterých se řeší mimořádné situace.

 

V Novém Hrozenkově dne 26. 8. 2019 Mgr. Lucie Kopecká

ředitelka MŠ