Logo MŠ

Třída mateřské školy má vlastní jídelnu, poskytuje výchovně-vzdělávací služby od roku 1958 v budově bývalé základní školy, která se nachází v údolí Vranča, v srdci Valašska, obklopená zástavbou a zelení. V minulosti prošla několika rekonstrukcemi, byla revitalizována, čímž se zkvalitnilo prostředí pro pobyt a vzdělávání dětí.


Od 1. 1. 2002 působila MŠ jako samostatný právní subjekt. Zřizovatelem je Městys Nový Hrozenkov. Současná kapacita třídy Broučků je 23 dětí. Od 1. 9. 2019 dochází ke sloučení MŠ Nový Hrozenkov-Vranča (zanikající organizací) s Mateřskou školou Nový Hrozenkov 736 (nástupnickou organizací).

Snažíme se, aby se tvořivá snaha celého pedagogického týmu a provozních zaměstnanců projevila ve spokojenosti, aktivitě a zájmu dětí, jejich rodičů a naší mateřské školy.

K mateřské škole patří prostorná zahrada. Děti mají možnost hrát si na dvou pískovištích, v domečku,na nových herních prvcích - skluzavce, průlezce,šplhadle, houpačce.Dovybavení zahrady bude pokračovat i v budoucnu.

Děti tráví hodně času v přírodě, a díky tomu si k ní již od dětských let budují kladný citový vztah.MŠ Vranča - Projekt EUMŠ Vranča - ilustrační foto

NAŠI SPONZOŘI


Jménem všech dětí děkujeme všem našim sponzorům za finanční a věcnou pomoc při provozu MŠ ve školním roce 2016 / 2017.

Stránka sponzorů

MŠ Vranča - ilustrační foto

DOKUMENTY KE STAŽENÍ


  19.07 2018 /   Administrator

INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-673/18-Z

Dokument ke stažení ve formátu PDF.

Soubory ke stažení:

  

  09.04 2018 /   Administrator

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Dokument ke stažení ve formátu PDF.

Soubory ke stažení:

  

Ostatní dokumenty ke stažení