Mateřská škola poskytuje výchovně-vzdělávací služby od roku 1958. Škola, která se nachází v údolí Vranča, v srdci Valašska, je obklopená zástavbou a zelení. MŠ vykonává také činnost školní jídelny. Škola sídlí v bývalé budově základní školy, kterou obklopuje prostorná školní zahrada. Škola prošla několika rekonstrukcemi, byla revitalizována, čímž se zkvalitnilo prostředí pro pobyt a vzdělávání dětí.


Od 1. 1. 2002 působí MŠ jako samostatný právní subjekt. Zřizovatelem je Městys Nový Hrozenkov. Současná kapacita školy je 23 dětí.

Snažíme se, aby se tvořivá snaha celého pedagogického týmu a provozních zaměstnanců projevila ve spokojenosti, aktivitě a zájmu dětí, jejich rodičů a naší mateřské školy.

K mateřské škole patří prostorná zahrada. Děti mají možnost hrát si na dvou pískovištích, v domečku,na nových herních prvcích - skluzavce, průlezce,šplhadle, houpačce.Dovybavení zahrady bude pokračovat i v budoucnu.

Děti tráví hodně času v přírodě, a díky tomu si k ní již od dětských let budují kladný citový vztah.

Leden

Akce nebyla vložena

Únor

Akce nebyla vložena

Březen

Akce nebyla vložena

Duben

Akce nebyla vložena

Květen

  07.05 2019

Besídka pro maminky

  15.05 2019

Zápis do MŠ

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání se uskuteční dne 15. 5. 2019 v době od 10:00 do 15:00 v kanceláři ředitelky mateřské školy. S sebou přineste vyplněnou a lékařem potvrzenou žádost o přijetí dítěte do MŠ, rodný list dítěte a průkaz totožnosti zákonného zástupce. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude od 1. 5. 2019 k dispozici přímo v MŠ nebo na webových stránkách školy - www.msvranca.cz Nahlížení do spisu bude možné 17. 5. 2019 v čase 10:00 – 11:00 v kanceláři ředitelky MŠ.

  29.05 2019

Fotografování na společnou fotografii

Ve středu 29. května 2019 proběhne v naší MŠ fotografování.

Červen

Akce nebyla vložena

Červenec

Akce nebyla vložena

Srpen

Akce nebyla vložena

Září

Akce nebyla vložena

Říjen

Akce nebyla vložena

Listopad

Akce nebyla vložena

Prosinec

Akce nebyla vložena

NAŠI SPONZOŘI


Jménem všech dětí děkujeme všem našim sponzorům za finanční a věcnou pomoc při provozu MŠ ve školním roce 2016 / 2017.

Stránka sponzorů

DOKUMENTY KE STAŽENÍ


  19.07 2018 /   Administrator

INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-673/18-Z

Dokument ke stažení ve formátu PDF.

Soubory ke stažení:

  iz-novy-hrozenkov-insp.-ginis.pdf

  09.04 2018 /   Administrator

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Dokument ke stažení ve formátu PDF.

Soubory ke stažení:

  zadost-o-prijeti-2019.pdf

Ostatní dokumenty ke stažení