Mateřská škola poskytuje výchovně-vzdělávací služby od roku 1958. Škola, která se nachází v údolí Vranča, v srdci Valašska, je obklopená zástavbou a zelení. MŠ vykonává také činnost školní jídelny. Škola sídlí v bývalé budově základní školy, kterou obklopuje prostorná školní zahrada. Škola prošla několika rekonstrukcemi, byla revitalizována, čímž se zkvalitnilo prostředí pro pobyt a vzdělávání dětí.


Od 1. 1. 2002 působí MŠ jako samostatný právní subjekt. Zřizovatelem je Městys Nový Hrozenkov. Současná kapacita školy je 23 dětí.

Snažíme se, aby se tvořivá snaha celého pedagogického týmu a provozních zaměstnanců projevila ve spokojenosti, aktivitě a zájmu dětí, jejich rodičů a naší mateřské školy.

K mateřské škole patří prostorná zahrada. Děti mají možnost hrát si na dvou pískovištích, v domečku,na nových herních prvcích - skluzavce, průlezce,šplhadle, houpačce.Dovybavení zahrady bude pokračovat i v budoucnu.

Děti tráví hodně času v přírodě, a díky tomu si k ní již od dětských let budují kladný citový vztah.

Leden

  22.01 2018

1. lekce plavání

  29.01 2018

2. lekce plavání

Únor

  05.02 2018

3. lekce plavání

  12.02 2018

4. lekce plavání

  26.02 2018

5. lekce plavání

  15.02 2018

KARNEVAL

Ve čtvrtek 15. února proběhne v naší mateřské škole karneval, za dětmi přijede i pan Taraba jako balonkový klaun. Děti mohou přijít do MŠ v kostýmech již ráno, proběhne zábavné dopoledne plné her a zábavy.

  16.02 2018

Masopust na Valašsku

V pátek 16. února 2018 se pro děti starší čtyř let koná akce Masopust na Valašsku. Více info na přiložené fotografii nebo na nástěnce v MŠ.

Březen

  09.03 2018

Divadelní představení na Hovězí

V pátek 9. března 2018 se zúčastníme divadelního představení s názvem "O Šípkové Madlence", které se koná v kinosále na Hovězí. Doprava je zajištěna sociálním autobusem. Částka 40 Kč za představení + poměrná část za dopravu bude odečtena z příspěvku na akce MŠ.

  06.03 2018

Divadelní představení "Dobrý den, celý den"

V úterý 6. března 2018 naši mateřskou školu navštíví divadlo Bublanina se svým představením"Dobrý den, celý den", Částka 40 Kč za představení bude odečtena z příspěvku na akce MŠ.

Duben

Akce nebyla vložena

Květen

Akce nebyla vložena

Červen

Akce nebyla vložena

Červenec

Akce nebyla vložena

Srpen

Akce nebyla vložena

Září

Akce nebyla vložena

Říjen

Akce nebyla vložena

Listopad

Akce nebyla vložena

Prosinec

Akce nebyla vložena

NAŠI SPONZOŘI


Jménem všech dětí děkujeme všem našim sponzorům za finanční a věcnou pomoc při provozu MŠ ve školním roce 2016 / 2017.

Stránka sponzorů