Mateřská škola poskytuje výchovně-vzdělávací služby od roku 1958. Škola, která se nachází v údolí Vranča, v srdci Valašska, je obklopená zástavbou a zelení. MŠ vykonává také činnost školní jídelny. Škola sídlí v bývalé budově základní školy, kterou obklopuje prostorná školní zahrada. Škola prošla několika rekonstrukcemi, byla revitalizována, čímž se zkvalitnilo prostředí pro pobyt a vzdělávání dětí.


Od 1. 1. 2002 působí MŠ jako samostatný právní subjekt. Zřizovatelem je Městys Nový Hrozenkov. Současná kapacita školy je 23 dětí.

Snažíme se, aby se tvořivá snaha celého pedagogického týmu a provozních zaměstnanců projevila ve spokojenosti, aktivitě a zájmu dětí, jejich rodičů a naší mateřské školy.

K mateřské škole patří prostorná zahrada. Děti mají možnost hrát si na dvou pískovištích, v domečku,na nových herních prvcích - skluzavce, průlezce,šplhadle, houpačce.Dovybavení zahrady bude pokračovat i v budoucnu.

Děti tráví hodně času v přírodě, a díky tomu si k ní již od dětských let budují kladný citový vztah.

Leden

  22.01 2018

1. lekce plavání

  29.01 2018

2. lekce plavání

Únor

  05.02 2018

3. lekce plavání

  12.02 2018

4. lekce plavání

  26.02 2018

5. lekce plavání

  15.02 2018

KARNEVAL

Ve čtvrtek 15. února proběhne v naší mateřské škole karneval, za dětmi přijede i pan Taraba jako balonkový klaun. Děti mohou přijít do MŠ v kostýmech již ráno, proběhne zábavné dopoledne plné her a zábavy.

  16.02 2018

Masopust na Valašsku

V pátek 16. února 2018 se pro děti starší čtyř let koná akce Masopust na Valašsku. Více info na přiložené fotografii nebo na nástěnce v MŠ.

Březen

  09.03 2018

Divadelní představení na Hovězí

V pátek 9. března 2018 se zúčastníme divadelního představení s názvem "O Šípkové Madlence", které se koná v kinosále na Hovězí. Doprava je zajištěna sociálním autobusem. Částka 40 Kč za představení + poměrná část za dopravu bude odečtena z příspěvku na akce MŠ.

  06.03 2018

Divadelní představení "Dobrý den, celý den"

V úterý 6. března 2018 naši mateřskou školu navštíví divadlo Bublanina se svým představením"Dobrý den, celý den", Částka 40 Kč za představení bude odečtena z příspěvku na akce MŠ.

  27.03 2018

Velikonoční tvoření

Milí rodiče, srdečně zveme Vás a Vaše děti na Velikonoční tvoření, které proběhne 27. března v 1. patře naší mateřské školy. Tvoření bude probíhat v odpoledních hodinách, můžete začít tvořit hned, jakmile si své ratolesti přijdete vyzvednout (cca od 14:30). Těšíme se :-)

  20.03 2018

Info schůzka pro rodiče

Vážení rodiče, jste zvání na informativní schůzku, která se bude konat v úterý 20. března od 16:00 v mateřské škole. Projednávat se budou zejména organizační záležitosti (prázdniny, zápis, výlet, akce,...) a průběžné vyúčtování plavání a akcí MŠ, dále dostanete prostor pro vyjádření a podněty z vaší strany.

  27.03 2018

Ukázka pletení tatarů

V úterý 27. března 2018 navštíví naši MŠ pan Orság s ukázkou pletení tatarů.

  22.03 2018

Návštěva paní knihovnice

Ve čtvrtek 22. března 2018 navštíví naši MŠ paní knihovnice Ing. Hana Pekárková.

Duben

  13.04 2018

Vyšetření zraku dětí

V pátek 13. dubna 2018 proběhne v MŠ preventivní screeningové vyšetření zraku předškolních dětí, poplatek za vyšetření je 150 Kč. Zájemci, nahlaste se nám prosím a uhraďte poplatek do pátku 23. března 2018. Děkujeme.

Květen

  14.05 2018

Fotografování

Fotografování dětí na společnou fotografii proběhne v pondělí 14. května 2018.

Červen

Akce nebyla vložena

Červenec

Akce nebyla vložena

Srpen

Akce nebyla vložena

Září

Akce nebyla vložena

Říjen

Akce nebyla vložena

Listopad

Akce nebyla vložena

Prosinec

Akce nebyla vložena

NAŠI SPONZOŘI


Jménem všech dětí děkujeme všem našim sponzorům za finanční a věcnou pomoc při provozu MŠ ve školním roce 2016 / 2017.

Stránka sponzorů