Mateřská škola poskytuje výchovně-vzdělávací služby od roku 1958. Škola, která se nachází v údolí Vranča, v srdci Valašska, je obklopená zástavbou a zelení. MŠ vykonává také činnost školní jídelny. Škola sídlí v bývalé budově základní školy, kterou obklopuje prostorná školní zahrada. Škola prošla několika rekonstrukcemi, byla revitalizována, čímž se zkvalitnilo prostředí pro pobyt a vzdělávání dětí.


Od 1. 1. 2002 působí MŠ jako samostatný právní subjekt. Zřizovatelem je Městys Nový Hrozenkov. Současná kapacita školy je 23 dětí.

Snažíme se, aby se tvořivá snaha celého pedagogického týmu a provozních zaměstnanců projevila ve spokojenosti, aktivitě a zájmu dětí, jejich rodičů a naší mateřské školy.

K mateřské škole patří prostorná zahrada. Děti mají možnost hrát si na dvou pískovištích, v domečku,na nových herních prvcích - skluzavce, průlezce,šplhadle, houpačce.Dovybavení zahrady bude pokračovat i v budoucnu.

Děti tráví hodně času v přírodě, a díky tomu si k ní již od dětských let budují kladný citový vztah.

Leden

Akce nebyla vložena

Únor

Akce nebyla vložena

Březen

  17.03 2017

Divadelní představení na Hovězí - O BEDŘIŠCE A KAJETÁNOVI

  20.03 2017

Pohádka - NENÍ LIŠKA, JAKO LIŠKA

Dne 20.3.2017 navštíví naší školku divadlo BUBLANINA.

Duben

  05.04 2017

Návštěva ZŠ Nový Hrozenkov

Dne 5.4.2017 návštěva předškoláků v 1.třídě ZŠ Nový Hrozenkov

  06.04 2017

Velikonoční dílny s rodiči

Zveme Vás na Velikonoční dílny 6.4.2017 v 15.40

  06.04 2017

Vystoupení na téma v ZOO

Dne 6.4.2017 v 9 hodin - Vystoupení na téma v ZOO - pohybová imitace se zapojením dětí

  10.04 2017

Pletení tatarů s panem Miroslavem Orságem

Dne 10.4.2017 - ukázka pletení tatarů - velikonoční tradice

  12.04 2017

Zápis do 1.třídy ZŠ v Novém Hrozenkově

Dne 12.4.2017 se uskuteční zápis do 1.třídy ZŠ v Novém Hrozenkově . Od 9 - 12 hodin Od 13 - 16 hodin

  18.04 2017

Rodičovská schůzka

Dne 18.4.2017 v 15.40 hodin se uskuteční rodičovská schůzka.

  21.04 2017

Den země

Sázíme strom u školky,věšíme budky pro ptáčky.

Květen

  02.05 2017

Stavění májky

Stavění májky

  03.05 2017

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2017-2018

Zápis dětí do MŠ Vranča pro školní rok 2017-2018 v době od 8.00 - 16.00

  12.05 2017

Besídka pro maminky

Dne 12.5.2017 v 15:30 Vás srdečně zveme na besídku pro maminky

  16.05 2017

NÁVŠTĚVA PAMÁTNÍKU ANTONÍNA STRNADELA V NOVÉM HROZENKOVĚ

  24.05 2017

Návštěva knihovny v Novém Hrozenkově

  26.05 2017

Divadlo Sluníčko

  29.05 2017

Návštěva SDH v Novém Hrozenkově

  29.05 2017

Vyšetření zraku ve 14 hodin - firma Primavizus

Červen

  01.06 2017

Dětský den - Princezny a Princové

  05.06 2017

Fotografování dětí v 9 hodin

  13.06 2017

Divadlo Barborka

  09.06 2017

Návštěva pekárny u Kulčáků

  15.06 2017

Návštěva koláře pana Krystyníka

  21.06 2017

Návštěva Policie ČR Karolinka

  23.06 2017

Kolotoče

  27.06 2017

Pasování na školáky

Červenec

Akce nebyla vložena

Srpen

Akce nebyla vložena

Září

Akce nebyla vložena

Říjen

Akce nebyla vložena

Listopad

Akce nebyla vložena

Prosinec

Akce nebyla vložena

NAŠI SPONZOŘI


Jménem všech dětí děkujeme všem našim sponzorům za finanční a věcnou pomoc při provozu MŠ ve školním roce 2016 / 2017.

Stránka sponzorů